Oferujemy Państwu nowoczesne formy zatrudnienia takie jak leasing pracowników oraz outsourcing usług. Niosą one ze sobą niewątpliwie wiele korzyści i sprawdzają się w nietypowych sytuacjach. Są to rozwiązania dedykowane firmom potrzebującym pracowników sezonowych, pracowników na zastępstwo w sezonie urlopowym czy np. w trakcie urlopu macierzyńskiego lub też skierowane do zakładów poszukujących dodatkowych osób niezbędnych do realizacji dużego przedsięwzięcia.

Z leasingu pracowników warto skorzystać również wtedy, gdy firma rozwija się, ale nie stać jej jeszcze na stworzenie dodatkowych etatów. Polecamy to rozwiązanie również w przypadku, gdy powiększenie zespołu wiązałoby się z przekroczeniem ustawowych limitów.

Leasing i outsourcing pracowników polega na tym, że pracownik zatrudniany jest przez agencję pracy. Nie jest więc zatrudniany przez firmę, w której pełni obowiązki. Dzięki temu pracodawca obniża koszty zatrudnienia, ponieważ płaci jedynie za przepracowane godziny pracownika (roboczogodziny). Pracodawca nie ponosi innych zobowiązań finansowych. Ponadto unika szeregu formalności i obowiązków kadrowych oraz nie organizuje procesu rekrutacyjnego. Zyskuje możliwość określenia elastycznego czasu umowy. Ponadto – ma okazję sprawdzić pracownika przed zatrudnieniem go na stałe.

Outsourcing usług

Outsourcing usług polega na powierzeniu zewnętrznej firmie zadań, za które bierze ona pełną odpowiedzialność. Co więcej -jest rozliczana z efektu wykonanej pracy. Taki rodzaj współpracy oparty jest o postanowienia kodeksu cywilnego a personel usługobiorcy podlega nadzorowi o kontroli tylko ze strony Agencji Pracy.

Projekt Work - Outsourcing usług Poznań
Projekt Work Poznań