Oferujemy Państwu nowoczesne formy zatrudnienia takie jak leasing pracowników czy outsourcing usług, które niosą za sobą wiele korzyści i sprawdzają się w nietypowych sytuacjach. Są to rozwiązania dedykowane firmom potrzebującym pracowników sezonowych, pracowników na zastępstwo w sezonie urlopowym czy np. w trakcie urlopu macierzyńskiego lub też skierowane do zakładów poszukujących dodatkowych osób niezbędnych do realizacji dużego przedsięwzięcia.

Z leasingu pracowników warto skorzystać również wtedy, gdy firma rozwija się, ale nie stać jej jeszcze na stworzenie dodatkowych etatów lub gdy powiększenie zespołu wiązałoby się z przekroczeniem ustawowych limitów.

Leasing i outsourcing pracowników polega na tym, że pracownik zatrudniany jest nie przez firmę, w której pełni obowiązki, lecz przez agencję pracy. Dzięki temu pracodawca obniża koszty zatrudnienia, ponieważ płaci jedynie za przepracowane godziny pracownika (roboczogodziny) i nie ponosi innych zobowiązań finansowych. Ponadto unika szeregu formalności i obowiązków kadrowych oraz nie organizuje procesu rekrutacyjnego. Zyskuje możliwość określenia elastycznego czasu umowy, a dodatkowo ma okazję sprawdzić pracownika przed zatrudnieniem go na stałe.

Leasing pracowników

Zasady współpracy – Agencja Pracy:

 • wyszukuje pracowników wg kryteriów przekazanych przez klienta za pośrednictwem kwestionariusza,
 • załatwia formalności związane z wizą, pobytem oraz legalnym zatrudnieniem obcokrajowców na terenie RP,
 • jest pracodawcą dla pracownika tymczasowego – odpowiada za obsługę kadrowo-płacową,
 • wypłaca wynagrodzenie pracownikowi tymczasowemu,
 • odprowadza należne składki na ubezpieczanie społeczne, zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz PFRON za pracownika tymczasowego,
 • wyszukuje i/lub zakwaterowuje i opłaca mieszkanie pracownikom tymczasowym – opcjonalnie,
 • pomaga w:
  • zameldowaniu cudzoziemca,
  • w wyborze lekarza rodzinnego,
  • założeniu konta w banku w celu szybkich i prostych rozliczeń płac,
 • wystawia fakturę VAT za usługi na rzecz Pracodawcy Użytkownika, która zawiera całkowite wydatki zatrudnienia Pracowników Tymczasowych oraz marżę agencji,
 • zatrudnia na umowę o pracę, chyba że rodzaj wykonywanych czynności pozwala na zatrudnienie na umowę zlecenie.
Projekt Work - leasing pracowników Poznań
Projekt Work Poznań