Dobór personelu – zasady współpracy
Rekrutacja z jednorazową opłatą

Pomagamy w procesach takich jak dobór personelu.

  • Dobieramy pracowników zgodnie z wymaganiami klienta. Wystarczy wypełnić kwestionariusz pracodawcy.
  • Przygotowujemy wszystkie dokumenty niezbędne do podjęcia przez nich legalnej pracy.
  • Pracownicy są zatrudniani bezpośrednio przez firmę klienta. Zapewniamy okres 7 dni na wymianę pracownika, jeśli okaże się on nieodpowiednio wykwalifikowany.
  • Jeśli podczas trwającego okresu próbnego, klient zrezygnuje z dalszego zatrudniania pracownika opłata nie będzie pobierana.
  • Po zakończeniu trwającego okresu próbnego (w przypadku braku reklamacji ze strony klienta) Agencja Pracy wystawi klientowi fakturę za usługę rekrutacji pracowników.

Ponadto zakres usługi rekrutacji zawiera:

  • analizę bazy danych Agencji Pracy Projekt Work spośród osób poszukujących pracę,
  • zamieszczenie ogłoszeń internetowych oraz w mediach społecznościowych,
  • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami,
  • wybór najlepszych kandydatów.

Projekt Work dokłada wszelkich starań, aby przygotować najlepszych kandydatów do pracy dla swoich klientów (dobór personelu Poznań). Zważywszy jednak na niedoskonałość procesów rekrutacyjnych, każdy klient korzysta tygodniowego okresu próbnego, podczas którego sprawdza umiejętności zaproponowanego przez Agencję kandydata.

Projekt Work - dobór personelu Poznań
Projekt Work Poznań